Phương thức thanh toán

Khách hàng có thể tham khảo các phương thức thanh toán sau đây và lựa chọn áp dụng phương thức phù hợp:

- Cách 1: Thanh toán khi giao hàng (COD)

- Cách 2: Chuyển khoản qua ngân hàng

Vietcombank:
Số tài khoản: 007.100.2531862
Tên tài khoản: Phan Hùng
Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Kỳ Đồng.
Nội dung chuyển khoản: Mã đơn hàng + Tên người mua + Tên sản phẩm.